за Христос

Оклеветяване на Йов от Сатана. Изпитания и дълготърпение на невинния праведник
А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.

Слушай Йов 1:6
Йов 1:6

Препратки:

Други преводи на Йов 1:6: