за Христос

Докато този още говореше, дойде и друг и каза: Синовете ти и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

Слушай Йов 1:18
Йов 1:18

Препратки:

Други преводи на Йов 1:18: