за Христос

Въведение
(1:1-2:13)
Благоденствието на праведния Йов

Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото.

Слушай Йов 1:1
Йов 1:1

Препратки:

Други преводи на Йов 1:1: