за Христос

Йов повторно отговаря на Валдад. Молба за състрадание и вяра в живия Изкупител
Тогава Йов отговори:

Слушай Йов 19:1
Йов 19:1

Други преводи на Йов 19:1:

Тогава Йов отговори и каза:
/Верен 2002/
Тогава Йов отговори:
/Библейско общество 2000/
Тогава Иов в отговор рече:
/Протестантски 1940/
Отговори Иов и рече:
/Православен/
И отговори Иов та рече:
/Цариградски/
Then Job answered and said,
/KJV/