за Христос

Защото дружината на нечестивите ще запустее;
и огън ще изгори шатрите на подкупничеството.

Слушай Йов 15:34
Йов 15:34

Препратки:

Други преводи на Йов 15:34: