за Христос

Няма да се отърве от тъмнината;
пламък ще изсуши младоците му;
и от диханието на Божиите уста ще бъде завлечен.

Слушай Йов 15:30
Йов 15:30

Препратки:

Други преводи на Йов 15:30: