за Христос

Няма да се обогати и имотът му няма да трае,
нито ще се навеждат до земята произведенията им.

Слушай Йов 15:29
Йов 15:29

Препратки:

Други преводи на Йов 15:29: