за Христос

Втора реч на Елифаз. Йов обвинен в заблуда и себелюбие; предупреждение за края на нечестивия
Тогава теманецът Елифаз отговори:

Слушай Йов 15:1
Йов 15:1

Препратки:

Други преводи на Йов 15:1: