за Христос

Йов 13   

1 Против самоуверената мъдрост и в защита на собствената правота на Йов
Ето, моето око е видяло всичко това,
ухото ми е чуло и го е разбрало.
2 Което знаете вие, това зная и аз;
не съм по-долен от вас.
3 Но аз бих говорил на Всемогъщия
и желая да разисквам с Бога.
4 Защото вие измисляте лъжа;
всички сте безполезни лекари.
5 Дано млъкнехте съвсем!
И това щеше да ви бъде за мъдрост.
6 Слушайте сега доводите ми
и обърнете внимание върху жалбата на устните ми.
7 Заради Бога несправедливо ли ще говорите?
Заради Него измама ли ще изкажете?
8 Заради Него пристрастие ли ще покажете?
Заради Бога ще се съдите ли?
9 Добро ли е да ви изпита Той?
Или ще можете да Го излъжете, както лъжат човека?
10 Той непременно ще ви изобличи,
ако тайно показвате пристрастие.
11 Величието Му няма ли да ви уплаши?
И ужасът Му няма ли да ви нападне?
12 Вашите паметни думи стават пред Него поговорки от пепел;
защитата ви става укрепление от кал.
13 Млъкнете! Оставете ме и аз да говоря;
и нека дойде върху мене каквото иска.
14 Каквото и да стане, ще взема плътта си в зъбите си
и ще сложа живота в шепата си.
15 Дори и Той да ме убие, аз ще Го чакам;
но пак ще защитя пътищата си пред Него.
16 Даже това ще ми бъде спасение,
че нечестив човек няма да дойде пред Него.
17 Послушайте внимателно думата ми;
и изявлението ми нека бъде в ушите ви.
18 Ето сега аз съм наредил делото си;
зная, че ще се оправдая.
19 Кой е онзи, който ще се съди с мене?
Защото ако млъкна, сега ще издъхна.
20 Само две неща не ми прави,
тогава няма да се скрия от лицето Ти -
21 не отказвай да оттеглиш ръката Си от мен
и нека не ме уплаши ужасът Ти.
22 Тогава Ти повикай и аз ще Ти отговоря;
или аз да говоря и Ти ми отговори.
23 Колко са беззаконията ми и греховете ми?
Яви ми престъплението ми и греха ми.
24 Защо криеш лицето Си
и ме смяташ за Свой неприятел?
25 Ще изморяваш ли лист отвяван?
И ще гониш ли суха плява?
26 Защо пишеш горести против мен
и ме правиш да наследявам беззаконията на младостта си,
27 и слагаш краката ми в клада,
и наблюдаваш всичките ми пътища,
забелязваш следите на краката ми? -
28 При все че аз като гнила вещ тлея,
като дреха, от молец изядена.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42