за Христос

Йов отговаря на Софар. Отхвърляне на обвиненията с вяра във всемогъщия Бог
Тогава Йов отговори:

Слушай Йов 12:1
Йов 12:1

Други преводи на Йов 12:1: