за Христос

Тези тайни са високи до небето; какво можеш да сториш?
По-дълбоки са от преизподнята; какво можеш да узнаеш?

Слушай Йов 11:8
Йов 11:8

Препратки:

Други преводи на Йов 11:8: