за Христос

Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста?
И когато ти се присмиваш, тебе никой ли да не засрами?

Слушай Йов 11:3
Йов 11:3

Препратки:

Други преводи на Йов 11:3: