за Христос

А очите на нечестивите ще изтекат;
прибежище няма да има за тях;
и надеждата им ще бъде, че ще издъхнат.

Слушай Йов 11:20
Йов 11:20

Препратки:

Други преводи на Йов 11:20: