за Христос

Ще бъдеш в увереност, защото има надежда.
Да! Ще се озърнеш наоколо и ще си легнеш безопасно.

Слушай Йов 11:18
Йов 11:18

Препратки:

Други преводи на Йов 11:18: