за Христос

Защото Той знае суетните хора,
Той вижда и нечестието, без да Му е нужно да внимава в него.

Слушай Йов 11:11
Йов 11:11

Препратки:

Други преводи на Йов 11:11: