за Христос

Първа реч на Софар. Йов трябва да се смири
Тогава наамецът Софар отговори:

Слушай Йов 11:1
Йов 11:1

Препратки:

Други преводи на Йов 11:1: