за Христос

Йов 11   

1 Първа реч на Софар. Йов трябва да се смири
Тогава наамецът Софар отговори:
2 Не трябва ли да се отговори на многото думи?
Бива ли да се оправдае словоохотлив човек?
3 Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста?
И когато ти се присмиваш, тебе никой ли да не засрами?
4 Защото ти казваш: Това, което говоря, е право
и аз съм чист пред Твоите очи.
5 Но дано проговореше Бог
и да отвореше устните Си против теб,
6 и да ти явеше тайните на мъдростта,
че тя е двояка в проницателността си.
И така, знай, че Бог изисква от тебе по-малко,
отколкото заслужава беззаконието ти.
7 Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини?
Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?
8 Тези тайни са високи до небето; какво можеш да сториш?
По-дълбоки са от преизподнята; какво можеш да узнаеш?
9 Мярката им е по-дълга от земята
и по-широка от морето.
10 Ако мине Той и улови и събере съд,
то кой може да Му забрани?
11 Защото Той знае суетните хора,
Той вижда и нечестието, без да Му е нужно да внимава в него.
12 Но суетният човек е лишен от разум;
дори човек се ражда като диво оселче.
13 Ако ти оправиш сърцето си
и простреш ръцете си към Него,
14 ако има беззаконие в ръцете ти, отстрани го
и не оставяй да обитава нечестие в шатрите ти.
15 Само тогава ще издигнеш лицето си без петно.
Да! Утвърден ще бъдеш и няма да се боиш;
16 защото ще забравиш скръбта си;
ще си я спомняш като води, които са оттекли.
17 Твоето пребивание ще бъде по-светло от пладне;
и тъмнина ако си, пак ще станеш като зора.
18 Ще бъдеш в увереност, защото има надежда.
Да! Ще се озърнеш наоколо и ще си легнеш безопасно.
19 Ще легнеш и няма да има кой да те плаши;
дори мнозина ще търсят твоето благоволение.
20 А очите на нечестивите ще изтекат;
прибежище няма да има за тях;
и надеждата им ще бъде, че ще издъхнат.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42