за Христос

Добре ли Ти е да оскърбяваш
и да презираш делото на ръцете Си,
а да осветляваш решеното от нечестивите?

Слушай Йов 10:3
Йов 10:3

Препратки:

Други преводи на Йов 10:3: