за Христос

Ако съм нечестив, горко ми!
И ако съм праведен, пак няма да вдигна главата си.
Пълен съм с позор; но Ти гледай скръбта ми,

Слушай Йов 10:15
Йов 10:15

Препратки:

Други преводи на Йов 10:15: