за Христос

Бог - Творец и Промислител
Душата ми се отегчи от живота ми;
затова ще се предам на оплакването си,
ще говоря в горестта на душата си.

Слушай Йов 10:1
Йов 10:1

Препратки:

Други преводи на Йов 10:1: