за Христос

Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.

Слушай Йоан 9:31
Йоан 9:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 9:31

Човекът става вече no-смел в своето свидетелство. Вярата му нараства. Той напомня на фарисеите, че като правило „Бог не слуша грешници“, нито пък върши чудеса чрез тях. Бог не одобрява хората на злото и не дава власт на такива хора да вършат велики дела. От друга страна, тези, които се покланят на Бог, получават Божията препоръка и са уверени в Божието одобрение.

Други преводи на Йоан 9:31: