за Христос

Изцеляването на слепородения
И когато минаваше, видя един слепороден човек.

Слушай Йоан 9:1-
Йоан 9:1-

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 9:1-

Това събитие вероятно е станало при напускането на храма от Исус, но може и да се е случило известно време след описаните събития в осма глава. Още в началото се казва, че мъжът е сляп по рождение, за да се покаже колко е безнадеждно неговото състояние и колко велико е чудото, което му дава зрение.

Други преводи на Йоан 9:1-: