за Христос

Баща ви Авраам ликуваше, че ще види Моя ден; и го видя и се възрадва.

Слушай Йоан 8:56
Йоан 8:56

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 8:56

Тъй като юдеите настояват на примера с Авраам в този спор, Господ им напомня, че Авраам е живял с очакването на деня на Месията, който той е видял чрез вяра и се е зарадвал. Господ Исус казва, че всъщност Той е Този, Когото е очаквал Авраам. Вярата на Авраам е почивала на идването на Христос.

Кога Авраам е видял деня на Христос? Може би той го е видял, когато е завел Исаак на хълма Мория, за да го принесе като всеизгаряне на Бог. Тогава се е разиграла цялата драма на смъртта и възкресението на Месията и е възможно Авраам да е видял този ден чрез вяра. И така, тук Господ Исус изказва твърдението, че Той е изпълнението на пророчествата от СЗ относно Месията.

Други преводи на Йоан 8:56: