за Христос

Йоан 8:1-11   

1 Исус Христос прощава на прелюбодейката
А Исус отиде на Елеонския хълм.
2 И рано сутринта пак дойде в храма; а целият народ идваше при Него и Той седна и ги поучаваше.
3 И книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред, Му казаха:
4 Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство.
5 Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. А Ти какво ще кажеш за нея?
6 И това казаха да Го изпитат, за да имат за какво да Го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.
7 Но като продължаваха да Го питат, Той се изправи и им каза: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея.
8 И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.
9 А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите, та до последните; а Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
10 И когато се изправи, Исус й каза: Жено, къде са онези? Никой ли не те осъди?
11 И тя отговори: Никой, Господи. Исус каза: И Аз не те осъждам; иди си, отсега нататък не съгрешавай вече.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21