за Христос

Исус Христос прощава на прелюбодейката
А Исус отиде на Елеонския хълм.

Слушай Йоан 8:1
Йоан 8:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 8:1

Между този стих и последния стих на 7 гл. има тясна Връзка. Връзката личи още по-ясно, когато двата стиха се съединят по следния начин: „И Всеки отиде у дома си, а Исус отиде на Елеонския хълм.“ Спомнете си какво беше казал Господ: „Лисиците си имат леговища и небесните птици - гнезда; а Човешкият Син няма къде глава да подслони.“

Други преводи на Йоан 8:1: