за Христос

Защото дори и братята Му не вярваха в Него.

Слушай Йоан 7:5
Йоан 7:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 7:5

В братята Му няма искрено желание да Го видят прославен. Те не вярват,-че Той е Месия, и освен това не желаят да Му се доверят. Думите, които те изричат, са пълни със сарказъм! Сърцата им не са прави пред Господа. На Исус сигурно Му е било много тежко, когато е видял как Собствените Му братя се съмняват в Неговите думи и дела. Но колко често става така, че онези, които са верни на Господа, срещат най-силната съпротива сред най-близките и най-скъпите си хора.

Други преводи на Йоан 7:5: