за Христос

Исус им отговори: Нима не Аз избрах вас, дванадесетте? А, ето, един от вас е дявол.

Слушай Йоан 6:70
Йоан 6:70

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:70

В 6§ и 69 ст. Петър говори в 1 л. мн. ч., имайки предвид всички ученици. Тук, в 70 ст., Господ Исус прави една поправка. Той не би казал толкова уверено, че всичките дванадесет ученици са истински вярващи. Истина е, не Господ Сам е избрал дванадесетте ученици, но един от тях е дявол. И така, сред тях има един, който не споделя мнението на Петър за Господ Исус Христос.

Други преводи на Йоан 6:70: