за Христос

и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий.

Слушай Йоан 6:69
Йоан 6:69

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:69

Говорейки от името на дванадесетте, Петър по-нататък казва, че те са повярвали и знаят, че Господ Исус е Месията, Синът на живия Бог. Забележете още веднъж реда на думите „вярваме“ и „знаем“. Най-на-npeg me са повярвали в Господ Исус Христос и след това са познали, че Той е Онзи, Който казва, че е.

Други преводи на Йоан 6:69: