за Христос

Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот

Слушай Йоан 6:68
Йоан 6:68

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:68

Отговорът на Петър заслужава внимание. Това, което той казва, всъщност е следното: „Господи, как бихме могли да Те оставим? Ти ни учиш на истини, които водят до вечен живот. Ако си отидем от Теб, няма при кой друг да отидем. Отивайки си, ние подпечатваме вечното си осъждение.“

Други преводи на Йоан 6:68: