за Христос

Изповедта на Петър
Тогава Исус каза на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?

Слушай Йоан 6:67
Йоан 6:67

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:67

В този момент Исус се обръща към дванадесетте Си ученици с предизвикателния въпрос дали и те също ще Го оставят.

Други преводи на Йоан 6:67: