за Христос

Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха и не ходеха вече с Него.

Слушай Йоан 6:66
Йоан 6:66

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:66

Тези думи на Господ Исус се оказват толкова неприятни за повечето от хората, които Го следват, че те решават да Го напуснат и да нямат нищо общо с Него. Тези „ученици“ всъщност никога не са били истински вярващи. Те са следвали Господ по различни причини, но не поради искрена любов към Него или защото са разбирали истинската Му стойност.

Други преводи на Йоан 6:66: