за Христос

И прибави: Затова ви казах, че никой не може да дойде при Мен, ако не му е дадено от Отца.

Слушай Йоан 6:65
Йоан 6:65

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:65

Сега Исус обяснява, че заради тяхното неверие Той им е казал преди това, че никой не може да дойде при Него, освен ако не му е дадено от Неговия Отец. Тези думи са едно пряко попадение в гордостта на човека, който смята, че може по някакъв начин да спечели или заслужи спасението си. Господ Исус ни казва, че дори и силата да отидем при Него ни се дава от Бог Отец.

Други преводи на Йоан 6:65: