за Христос

Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който щеше да Го предаде.

Слушай Йоан 6:64
Йоан 6:64

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:64

Дори когато казва тези думи, Господ знае, че някои от слушателите Му не Го разбират, защото не вярват. Трудността да направят това се крие не толкова в тяхната невъзможност, колкото в нежеланието им да го сторят. Исус отначало знае, че някои от онези, които се наричат Негови последователи, няма да повярват в Него и че един от Неговите ученици ще Го предаде. Исус знае Всичко това още от вечността, но тук под думата „отначало“ най-вероятно Той има предвид това, че знае всичко това от самото начало на Своето служение на земята.

Други преводи на Йоан 6:64:

но някои от вас не вярват. (Защото още от самото начало Исус знаеше кои са хората, които не вярват, както и кой е този, който щеше да го предаде.)
/Съвременен превод 2004/
Но има някои от вас, които не вярват. Защото Иисус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който щеше да Го предаде.
/Верен 2002/
Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който ще Го предаде.
/Библейско общество 2000/
Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите, и кой е тоя, който щеше да Го предаде.
/Протестантски 1940/
Но има от вас някои, които не вярват. Защото Иисус отначало знаеше, кои са невярващи, и кой ще Го предаде.
/Православен/
Но има некои от вас които не верват. Защото знаеше Исус из начало кои са що не верват, и кой е дето ще го предаде.
/Цариградски/
But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him.
/KJV/