за Христос

Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, са дух и живот.

Слушай Йоан 6:63
Йоан 6:63

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:63

Хората си мислят, че става въпрос за истинската плът на Христос, но тук Той им казва, че вечният живот не се постига чрез ядене на плът, а чрез делото на Светия Божий Дух. Плътта не може да даде живот; единствен Духът може. Хората взимат Неговите думи буквално и не разбират, че трябва да търсят техния духовен смисъл. Затова сега Господ Исус обяснява, че думите, които им е говорил, са дух и живот. Когато се разбере духовният смисъл на това, което Той казва за яденето на Неговата плът и пиенето на Неговата кръв, което означава вяра в Него, тогава тези, които приемат това послание, ще получат вечен живот.

Други преводи на Йоан 6:63: