за Христос

Тогава какво ще кажете, ако видите Човешкия Син да отива там, където е бил преди?

Слушай Йоан 6:62
Йоан 6:62

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:62

Те се съблазняват от това, че Исус е казал, че е дошъл от небето. Сега Той ги пита какво биха помислили, ако Го видят да възлиза отново на небето, нещо, което Той ще направи след Своето възкресение. Те се съблазняват от думите Му, че хората трябва да ядат Неговата плът. Какво биха си помислили сега, ако видят това тяло от плът да възлиза там, където Той е бил преди това? Как биха могли хората да ядат буквално Неговата плът и да пият Неговата кръв, след като Той се върне обратно при Отец?

Други преводи на Йоан 6:62: