за Христос

Но Исус, като знаеше в Себе Си, че учениците Му негодуват за това, ги попита: Това ли ви съблазнява?

Слушай Йоан 6:61
Йоан 6:61

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:61

Тук отново имаме доказателство за пълното познание на Господ Исус. Той знае точно мислите на учениците. Знае, че те негодуват заради Неговото твърдение, че е слязъл от небето и че не им харесва това, че хоpaтa трябва да ядат от плътта My и да пият от кръвта Му, за да имат вечен живот. Затова Исус ги пита: „Това ли ви съблазнява?“

Други преводи на Йоан 6:61: