за Христос

И така, мнозина от учениците Му, като чуха това, казаха: Тежко е това учение; кой може да го слуша?

Слушай Йоан 6:60
Йоан 6:60

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:60

По това време учениците на Господ Исус са много повече от първите дванадесет. Всеки, който Го следва и твърди, че приема учението Му, се нарича Негов ученик. Не всички обаче, които се наричат Негови ученици, са истински вярващи. В този момент мнозина от онези, които се смятат за Негови ученици, казват: „Тежко е това учение.“ Това, което те имат предвид, е, че Неговото учение не им харесва. За тях не е толкова трудно да го разберат, колкото е трудно да го приемат. Когато казват: „Кой може да го слуша?“, те всъщност искат да кажат: „Кой може да слуша такова трудно за приемане учение?“

Други преводи на Йоан 6:60: