за Христос

Този е хлябът, който слезе от небето; онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и после измряха.

Слушай Йоан 6:58
Йоан 6:58

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:58

Този стих като че ли обобщава всичко, което Господ казва в предишните стихове. Той „е хлябът, който слезе от небето“. Той е по-висш от манната, която бащите ядоха в пустинята. Техният хляб имаше само временна стойност, имаше значение само за този живот. Но Христос е Божият Хляб, Който дава вечен живот на всички, които се хранят с Него.

Други преводи на Йоан 6:58:

Вашите предци ядоха манна, но умряха, а това е хлябът, слязъл от небето, и който яде този хляб, ще живее вечно.
/Съвременен превод 2004/
Това е хлябът, който слезе от небето; а не както бащите ви ядоха манна и измряха. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века.
/Верен 2002/
Този е хлябът, който слезе от небето; онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и умряха.
/Библейско общество 2000/
Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни с тоя хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха.
/Протестантски 1940/
Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха: който яде тоя хляб, ще живее вовеки.
/Православен/
Този е хлебът който слезе от небето; не както вашите бащи ядоха манната и умреха; който яде този хлеб ще бъде жив във веки.
/Цариградски/
This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.
/KJV/