за Христос

Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мен и Аз в него.

Слушай Йоан 6:56
Йоан 6:56

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:56

Между Господ Исус и онези, които вярват в Него, съществува една много близка връзка. Всеки, който яде Неговата плът и пие Неговата кръв, пребъдва 6 Него и Той пребъдва в този човек. Няма нищо по-близко или по-съкровено от тази връзка. Когато ядем материална храна, ние я поемаме вътре в себе си и тя става част от нас. Когато приемем Господ Исус за наш Изкупител, Той влиза в нашия живот, за да пребъдва, и ние също пребъдваме (непрекъснато обитаваме) в Него.

Други преводи на Йоан 6:56: