за Христос

Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие.

Слушай Йоан 6:55
Йоан 6:55

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:55

Плътта на Господ Исус е истинска храна, а Неговата кръв - истинско питие. Това е точно обратното на храната и питиетата от този свят, които имат само временна стойност. Стойността на смъртта на Господа никога няма да отпадне. Всички, които стават участници в Него чрез вяра, получават живот, който никога няма да има край.

Други преводи на Йоан 6:55: