за Христос

Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

Слушай Йоан 6:54
Йоан 6:54

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:54

Сравнявайки този и 47 стих, определено можем да кажем, че да се храним с плътта Му и да пием кръвта Му означава да вярваме в Него. В 47 ст. четем: „Който вярва [в Мене], има вечен живот.“ В 54 ст. научаваме, че който се храни с Неговата плът и пие Неговата кръв, има вечен живот-Две неща, които водят до едно и също нещо, са равнозначни помежду си. Следователно да се храниш с плътта Му и да пиеш кръвта Му означава да вярваш в Него. Всички, които вярват в Него, ще бъдат възкресени 6 последния ден. Това се отнася до телата на онези, които са умрели с вяра в Господ Исус.

Други преводи на Йоан 6:54: