за Христос

Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.

Слушай Йоан 6:53
Йоан 6:53

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:53

И още веднъж Исус, Който знае всичко, разбира точно мислите и казаното от хората. Затова Той решава да ги предупреди съвсем сериозно, че ако не ядат от плътта Му и не пият от кръвта Му, няма да имат живот в себе си. Тук едва ли става дума за хляба и виното от Господната вечеря. Когато Господ постановява Своята вечеря през нощта, когато е предаден, тялото Му все още не е било разчупено и кръвта Му не е била пролята. Учениците са станали участници в хляба и виното, но те не са яли буквално от Неговата плът и не са пили буквално от Неговата кръв. Господ Исус просто казва, че ако ние не приемем за себе си чрез вяра стойността на Неговата смърт на Голгота, никога не можем да бъдем спасени. Ние трябва да повярваме в Него, да Го приемем, да Му се доверим и да Го възприемем като част от себе си.

Други преводи на Йоан 6:53:

Исус им каза: Уверявам ви: ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта му, няма да имате живот в себе си.
/Съвременен превод 2004/
Затова Иисус им каза: Истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
/Верен 2002/
Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
/Библейско общество 2000/
Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
/Протестантски 1940/
А Иисус им рече: истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот.
/Православен/
А Исус им рече: Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Сина Человечески, и не пиете кръвта му, немате живот в себе си.
/Цариградски/
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.
/KJV/