за Христос

Тогава юдеите взеха да се препират помежду си и да казват: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му?

Слушай Йоан 6:52
Йоан 6:52

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:52

Юдеите все още мислят, че Исус говори за буквалния, материалния хляб и плът. Тяхното мислене не може да се издигне над всекидневните неща от този живот. Те не могат да разберат, че Господ Исус използва материални неща, за да ни научи на духовни истини, затова започват да се питат помежду си как Този Човек може да даде плътта Си да се яде от други. Един парашут може да се отвори само ако парашутистът скочи от самолета. Вярата предхожда виждането и подготвя душата да разбира, сърцето - да вярва, и волята - да се подчинява. Всички наши въпроси „Защо?“ ще получат отговор, след като отстъпим пред авторитета на Христос, също както направи Павел, когато извика: „Господи, какво искаш да направя?“

Други преводи на Йоан 6:52: