за Христос

Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света.

Слушай Йоан 6:51
Йоан 6:51

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:51

Исус е „живият хляб“. Той не само живее Сам по Себе Си, но и дава живот. Тези, които ядат този хляб, ще живеят завинаги. Как може да стане това? Как може Господ да даде вечен живот на виновните грешници? Отговорът се намира във втората половина на този стих: „Хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.“ Тук Исус има предвид Своята смърт на кръста. Той ще даде Своя живот като откуп за грешниците. Неговото тяло ще бъде разчупено и кръвта Му - пролята като жертвоприношение за грехове. Той ще умре като Заместител и ще плати наказанието за нашите грехове. Защо Исус ще направи всичко това? Той ще го направи заради живота на света. Исус няма да умре само заради еврейския народ, нито дори само заради избраните; но Неговата смърт ще бъде достатъчна, за да заплати за греховете на хората от целия свят. Това, разбира се, не означава, че целият свят ще бъде спасен, а само че стойността на делото на Господ Исус на Голгота ще бъде достатъчна за спасението на целия свят, при условие че всички хора отидат при Него.

Други преводи на Йоан 6:51:

Аз съм живият хляб, слязъл от небето, и който яде този хляб, ще живее вечно. И хлябът, който ще дам, е моята плът, която ще дам, за да живее светът.
/Съвременен превод 2004/
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, (която Аз ще дам) за живота на света.
/Верен 2002/
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света.
/Библейско общество 2000/
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.
/Протестантски 1940/
Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.
/Православен/
Аз съм живият хлеб, слезналият от небето. Ако яде некой от този хлеб, ще живее във веки; и хлебът който аз ще дам е моята плът която аз ще дам за живота на света.
/Цариградски/
I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.
/KJV/