за Христос

Аз съм хлябът на живота.

Слушай Йоан 6:48
Йоан 6:48

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:48

Сега Господ Исус заявява, че Той е „хлябът на живота“, за който говори. „Хлябът на живота“ означава „хляба, който дава живот на тези, които го ядат“. Неотдавна юдеите бяха повдигнали въпроса за манната в пустинята като предизвикателство към Господ Исус да им даде също толкова чудесна храна. Тук Господ им напомня, че макар и техните бащи да са яли от манната в пустинята, те са измрели; което ще рече, че манната е храна само за този живот. Тя няма никаква власт да дава вечен живот на онези, които ядат от нея. С думите „бащите ви“ Господ отделя Себе Си от падналото човечество и подчертава Своята уникална божественост.

Други преводи на Йоан 6:48:

Аз съм хлябът, който дава живот.
/Съвременен превод 2004/
Аз съм хлябът на живота.
/Верен 2002/
Аз съм хлябът на живота.
/Библейско общество 2000/
Аз съм хлябът на живота.
/Протестантски 1940/
Аз съм хлябът на живота.
/Православен/
Аз съм хлебът на живота.
/Цариградски/
I am that bread of life.
/KJV/