за Христос

Не че някой е видял Отца освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца.

Слушай Йоан 6:46
Йоан 6:46

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:46

фактът, че хората се научават от Бог, не означава, че те са Го видели. Единствен Този, Който е дошъл от Бог, Той е Онзи, Който е видял Отца, а именно - Самият Господ Исус Христос.

Всички, които се учат от Бог, научават за Господ Исус Христос, понеже великият Обект на Божието учение е Самият Христос.

Други преводи на Йоан 6:46: