за Христос

Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога." Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при Мене.

Слушай Йоан 6:45
Йоан 6:45

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:45

След като е заявил по един недвусмислен начин, че нито един човек не може да дойде при Него, освен ако не го привлече Отец, Господ продължава да обяснява как Отец прави това. Най-напред Той цитира Исая 54:13: „Всички ще бъдат научени от Бог.“ Бог не само избира отделните хора, но и действа, като говори на сърцата им чрез учението на Своето скъпоценно Слово.

След това идва ред на действието на личната воля на човека. Тези, които идват при Христос, са онези, които откликват на учението на Божието Слово и се научават от Отец. Тук ние отново Виждаме двете големи истини за Божия суверенитет и избора на човека, поставени една до друга в Писанието. Те ни показват, че спасението има както Божествена, така и човешка страна.

Когато казва: „Писано е в пророците“, Исус, разбира се, има предвид книгите на пророците и по-точно пророк Исая, макар че изказаната от него мисъл може да се намери във всички пророци. Именно чрез Божието Слово и Божия Дух хората биват привлечени към Бог.

Други преводи на Йоан 6:45:

Пророците писаха: И всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който слуша Отца и се учи от него, идва при мен.
/Съвременен превод 2004/
Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога." Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при Мен.
/Верен 2002/
Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога." Всеки, който е чул от Отец и се е научил, идва при Мен.
/Библейско общество 2000/
Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.
/Протестантски 1940/
У пророците е писано: "и ще бъдат всички от Бога научени". Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при Мене.
/Православен/
Писано е в пророците: "И всички ще бъдат научени от Бога." И всеки който слуша и се научи от Отца, иде при мене.
/Цариградски/
It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me.
/KJV/