за Христос

Исус им отговори: Не роптайте помежду си.

Слушай Йоан 6:43
Йоан 6:43

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:43

Макар и да не казват това лично на Него, Исус знае какво говорят тези хора и ги съветва да не роптаят помежду си. Следващите стихове показват защо роптаенето им е безполезно и напразно. Колкото по-упорито юдеите отхвърлят свидетелството на Господ Исус, толкова по-трудно става за тях Неговото учение. „Отхвърлената светлина е и отказана светлина.“ Колкото по-силно юдеите се съпротивляват срещу евангелието, толкова по-трудно става за тях неговото приемане. Ако Господ им казва прости неща и те не желаят да повярват то тогава, когато Той започне да им говори за по-сложни неща, невежеството им ще бъде пълно.

Други преводи на Йоан 6:43: