за Христос

И попитаха: Не е ли този Исус, Йосифовият син, Чиито баща и майка ние познаваме? Как казва Той сега: Аз съм слязъл от небето?

Слушай Йоан 6:42
Йоан 6:42

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:42

Юдеите смятат, че Исус е син на Йосиф, което не е Вярно, разбира се. Исус е роден от Девицата Мария, но Йосиф не е бил Неговият баща. Нашият Господ е бил заченат от Светия Дух. Неспособността да приемат едно раждане от девица довежда тези хора до тъмнина и неверие. Същото става и днес. Онези, които откажат да приемат Господ Исус като Божия Син, Който дойде на света през утробата на една девица, биват принудени да отрекат Всички останали Велики истини по отношение на Личността и делото на Христос.

Други преводи на Йоан 6:42:

Това не е ли Исус, синът на Йосиф? Ние познаваме баща му и майка му! Как може сега да казва, че е слязъл от небето? говореха те.
/Съвременен превод 2004/
И казаха: Не е ли Този Иисус, синът на Йосиф, чиито баща и майка ние познаваме? Как тогава Той казва: Аз съм слязъл от небето?
/Верен 2002/
И попитаха: Не е ли този Исус, Йосифовият син, Чиито баща и майка ние познаваме? Как казва Той сега: Аз съм слязъл от небето?
/Библейско общество 2000/
И казаха: Не е ли този Исус, Иосифовият син, Чиито баща и майка ние познаваме? Как казва Той сега: Аз съм слязъл от небето?
/Протестантски 1940/
И казваха: не Тоя ли е Иисус, Иосифовият син, чийто баща и майка познаваме? Как тогава Той казва: слязох от небето?
/Православен/
И казваха: Не е ли този Исус синът Иосифов, на когото ние познаваме баща му и майка му? Как прочее казва той: Аз съм от небето слезъл?
/Цариградски/
And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?
/KJV/