за Христос

Тогава юдеите роптаеха против Него, защото каза: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.

Слушай Йоан 6:41
Йоан 6:41

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:41

Хората не са подготвени да приемат Господ Исус и показват това, като започват да роптаят против Него. Той им казва, че е хлябът, който слиза от небето; и те разбират, че това е едно твърдение от голяма важност. За да слезе от небето, Този Човек не може да бъде един обикновен човек или дори някой Велик пророк. И така, понеже не желаят да повярват на Неговите думи, те започват да роптаят против Него.

Други преводи на Йоан 6:41: